Τα νησιά της Ελλάδας
Άσκηση πολλαπλών επιλογών

Για κάθε νησί που εμφανίζεται να διαλέξεις το νησιωτικό σύμπλεγμα στο οποίο ανήκει