Σωστό ή Λάθος;

Άσκηση πολλαπλής επιλογής

Διάλεξε τη σωστή απάντηση.

 
 1. Ο μεγαλύτερος παράλληλος κύκλος είναι ο Ισημερινός.

  1.   ΣΩΣΤΟ
  2.   ΛΑΘΟΣ
 2. Η απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό λέγεται γεωγραφικό μήκος.

  1.   ΣΩΣΤΟ
  2.   ΛΑΘΟΣ
 3. Η απόσταση ενός τόπου από τον 1ο Μεσημβρινό λέγεται γεωγραφικό μήκος

  1.   ΣΩΣΤΟ
  2.   ΛΑΘΟΣ
 4. Όλοι οι παράλληλοι κύκλοι είναι ίσοι μεταξύ τους.

  1.   ΣΩΣΤΟ
  2.   ΛΑΘΟΣ
 5. Ο Ισημερινός χωρίζει τη γη σε Βόρειο και Νότιο ημισφαίριο.

  1.   ΣΩΣΤΟ
  2.   ΛΑΘΟΣ
 6. Ο 1ος Μεσημβρινός περνά από το αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς στη Μεγάλη Βρετανία.

  1.   ΣΩΣΤΟ
  2.   ΛΑΘΟΣ