Οικογένειες λέξεων

Διάλεξε τις λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.