ΟΙ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Ασκήσεις αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε την κάθε λέξη από δεξιά με μία από αριστερά