Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια
Άσκηση 1/15

Διάλεξε τη σωστή απάντηση