Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρων

Συμπλήρωσε τα κενά

Γράψτε στα κουτάκια το μέτρο των γωνιών που λείπουν. Έπειτα πάτα το κουμπί "Έλεγχος".