Περίμετρος τετραπλεύρων
άσκηση 4/7

Συμπλήρωσε στο κουτάκι τον αριθμό που πρέπει.