Εμβαδά παραλληλογράμμων
άσκηση 5/7

Συμπλήρωσε στο πλαίσιο τον αριθμό που πρέπει