Είδη τετραπλεύρων (αντιστοίχιση)

Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου (συμπλήρωση κενών)

Ιδιότητες παραλληλογράμμων (συμπλήρωση πίνακα)

Περίμετρος τετραπλεύρων (συμπλήρωση κενών)

Εμβαδά παραλληλογράμμων (συμπλήρωση κενών)

Εμβαδά παραλληλογράμμων (συμπλήρωση πίνακα)

Παραλληλόγραμμα - Γενικά (συμπλήρωση πίνακα)

   
bullet

Διαλέξτε την άσκηση που θέλετε ή ξεκινήστε τη σειρά των ασκήσεων αρχίζοντας από την πρώτη.

bullet

Πατώντας  "Ασκήσεις" επιστρέφετε σ' αυτή τη σελίδα