ΕΜΒΑΔΟΝ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ

5 μ.

4 μ.

7 μ.

10 μ.

9 μ.

ΥΨΟΣ

3 μ.

7 μ.

5 μ.

6 μ.

8 μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ

15 τ.μ.

28 τ.μ.

35 τ.μ.

60 τ.μ.

72 τ.μ.

 

 Κλείσε αυτό το παράθυρο