Τα σύμβολα του δελτίου καιρού

Τι σημαίνουν τα σύμβολα αυτά; Σύρε τη σωστή φράση δίπλα στο ανάλογο σύμβολο.