Μετεωρολογικά όργανα

Ταίριαξε τα μετεωρολογικά όργανα με τα αντίστοιχα στοιχεία του καιρού που μετρούν.