Κλίμα της Ελλάδας

Κλιματικοί τύποι του κλίματος της Ελλάδας

Ταίριαξε τις περιγραφές των κλιματικών τύπων με τις αντίστοιχες περιοχές