ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

  •  

100 μεικτές ερωτήσεις από όλες τις ενότητες

100 ερωτήσεις

  •  

Εισαγωγικές έννοιες

50 ερωτήσεις

  •  

Επεξεργασία κειμένου

40 ερωτήσεις

  •  

Υπολογιστικά φύλλα

40 ερωτήσεις

  •  

Λογισμικό Παρουσίασης

30 ερωτήσεις

  •  

Διαχείριση πληροφοριών και Επικοινωνίας

50 ερωτήσεις

 

 

Ασκήσεις φτιαγμένες από τον Γιάννη Σαλονικίδη

http://users.thess.sch.gr/salnk