Αξίζει να δείτε...
Το περιβάλλον προγραμματισμού logo MicroWorlds Pro.

Online Επεξεργασία εικόνων... δείτε το εδώ!

Το Scratch είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού που κάνει εύκολη τη δημιουργία διαλογικών ιστοριών, παιχνιδιών, και μουσικής. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Το Game Maker επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύξουν εύκολα τα παιχνίδια στον υπολογιστή χωρίς την απαίτηση εμπειρίας προγραμματισμού υπολογιστών.
Sxolinux - Λειτουργικό σύστημα linux για μαθητές γυμνασίου με εκπαιδευτικές εφαρμογές και όλα τα σχολικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή.