Ανώμαλα παραθετικά

Quiz

Σε κάθε ερώτηση επιλέξτε τον τύπο που ταιριάζει στην υπόδειξη.