Παραθετικά επιρρημάτων

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Στις πρώτες γραμμές της αριστερής στήλης δίνονται επίθετα. Χρησιμοποιώντας τα γράμματα κάτω από τον πίνακα συμπληρώστε τα κενά που ακολουθούν μετατρέποντάς τα σε επιρρήματα. Στις επόμενες υπάρχουν μόνο επιρρήματα που έχουν τοποθετηθεί στη σωστή στήλη. Συμπληρώστε τα κενά στις υπόλοιπες στήλες.
Όταν ολοκληρώστε την άσκηση, πατήστε το κουμπί "Έλεγξε". για να δείτε την απόδοσή σας. Αν δυσκολεύεστε σε κάποια απάντηση, πατήστε το κουμπί "Βοήθεια" και θα προστίθεται ένα γράμμα κάθε φορά. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "[?]", αν είναι ενεργό, για να διαβάσετε μια υπόδειξη. Αν χρησιμοοιήσετε τις βοήθειες, θα μειωθούν πόντοι από τον τελικό βαθμό!
ΕπίθετοΘετικόςΣυγκρητικόςΥπερθετικός
ὁμοῖος
ἀσφαλής
βραδύς
εὐδαίμων
στενός
καλός
μάλα
ἀγαθόςβέλτιστα
ἀγαθόςκρεῖττον
ἀγαθόςἄριστα
πολύςπολύ
κακόςκάκιον
κακόςχείριστα