Ομαλά παραθετικά γ΄ κλίσης

Quiz

Σε κάθε ερώτηση επιλέξτε τους δύο σωστούς τύπους σύμφωνα με την υπόδειξη.