Παρεπόμενα ρήματος

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Για κάθε ρήμα που δίνεται στην αριστερή στήλη του πίνακα θα συμπληρώσετε τα κενά σύμφωνα με τον τίτλο κάθε στήλης. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία πατήστε "Έλεγξε". Αν κάποια απάντηση σας δυσκολεύει, πατήστε το κουμπί "Βοήθεια" και θα προστίθεται ένα γράμμα κάθε φορά. Αν το επιλέξετε, θα μειωθούν οι τελικοί πόντοι.
ΡήμαΦωνήΧρόνοςΧρονική βαθμίδαΠοιον ενεργείαςΜονολεκτικά/Περιφραστικά
δίνω
έχω γράψει
έφτασα
ερχόμουν
θα έχω φτάσει
θα τρέχω
θα τρέξω
είχα φύγει
έφευγα
θα πληρωθεί
πληρώνεται
στάλθηκαν
έχουμε ευχηθεί
θα εύχεστε
είχες οριστεί
θα έχουν εισακουστεί