Αρχική

Καλωσήλθατε!

Είναι πλέον αποδεκτό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) μπορούν να προσφέρουν πολλά στο σημερινό μαθητή με την προϋπόθεση της ορθής χρήσης τους. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μια προσπάθεια ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή παραπομπών, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές μου στην εμβάθυνση της μελέτη τους αλλά και στη γενικότερη ενημέρωσή τους σε θέματα επιστήμης. Από αυτά, σημαντικά ψηφιακά εργαλεία αποτελούν:

  • η Ηλεκτρονική μου τάξη (η-τάξη) στην οποία o μαθητής έχει πρόσβαση ως πιστοποιημένος χρήστης μέσω του λογαριασμού του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  • η ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου  με τα σχολικά βιβλία σε εμπλουτισμένη μορφή.
  • το Φωτόδενδρο  με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και
  • ο βραβευμένος ιστότοπος PhET με τεράστιο αριθμό διαδραστικών εφαρμογών.
  • η ιστοσελίδα μου με διάφορα θέματα από τα μαθήματα του Γυμνασίου.

Αρμένης Σπύρος, Φυσικός ΜSc.