Αρχική

Είναι πλέον αποδεκτό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) μπορούν να προσφέρουν πολλά στο σημερινό μαθητή με την προϋπόθεση της ορθής χρήσης τους. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσπάθεια ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή παραπομπών, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές μου στην εμβάθυνση της μελέτη τους αλλά και στη γενικότερη ενημέρωσή τους σε θέματα επιστήμης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, σημαντικά ψηφιακά εργαλεία αποτελούν:

– η Ηλεκτρονική μου τάξη (η-τάξη)  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

– η ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου  με τα σχολικά βιβλία.

– το Φωτόδενδρο  με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και

– ο βραβευμένος ιστότοπος PhET με διαδραστικές εφαρμογές.

– το ιστολόγιο  με διάφορα θέματα από τα μαθήματα του Γυμνασίου. 

 

Αρμένης Σπύρος, Φυσικός ΜSc.


Τα εικονίδια στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο παραπέμπουν στα κοινωνικά μου δίκτυα.