Εδώ το xpdf

Δραστηριότητα 1

Α-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

1) Τίτλος  Δραστηριότητας : Μεταβολή περιόδου του εκκρεμούς

2) Εμπλεκόμενη Γνωστική περιοχή: Φυσική

3) ΤΠΕ που αξιοποιούνται: Phet – προσομοίωση εκκρεμούς. (Pendulum Lab)

4)Τάξη που απευθύνεται: Γ΄Γυμνασίου

5) Εναλλακτικές ιδέες : το εκκρεμές έχει σταθερή περίοδο, το βάρος του εκκρεμούς επηρεάζει την περίοδο

6) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ


 

Β-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Χρόνος δραστηριότητας: 20 λεπτά

Ομάδες / ρόλοι: των (3-4 ) μαθητών . Ένας Η/Υ ανά ομάδα. Συμπληρώνουν φύλλο εργασίας (ακολουθούν οι ερωτήσεις) Ο ένας (Α)έχει το ρόλο του χειριστή και βοηθάει τους υπόλοιπους στο χειρισμό. Ένας (Β)  αναφέρει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια ή στο διδάσκοντα. Ένας τρίτος (Γ) καταγράφει τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Ο διδάσκοντας ενθαρρύνει όλους να συμμετάσχουν στο χειρισμό. Έχει στήσει κατάλληλα την προσομοίωση ώστε να είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε κάθε Η/Υ. Έχει μοιράσει οδηγίες για μέτρηση της περιόδου μέσω της προσομοίωσης (επιλογή: photogate timer ή other tools) και βοηθάει σε αυτό κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης (βλ. βήμα (1) )

Παρατηρήσεις: 1. Καλό είναι να ακολουθεί μετωπική εργαστηριακή άσκηση (σε άλλη δραστηριότητα) με πραγματικό εκκρεμές. 2. Η δραστηριότητα δεν έχει στόχο την φορμαλιστική εξαγωγή της εξάρτησης της περιόδου από το μήκος .

 

1)      οι μαθητές παίζουν ελεύθερα με την προσομοίωση http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_en.html

 (5 λεπτά) [Εξοικείωση με το λογισμικό]

 

2)      Οι μαθητές δουλεύουν το φύλλο εργασίας (4 ερωτήσεις)            1η ερώτηση: ορίστε μήκος l =2 m. Βάρος: 400 g. (Τυχόν άλλες παράμετροι καθορίζονται) Καταγράψτε την περίοδο      [Χρήση του λογισμικού]                      (3 λεπτά)

3)      2η ερώτηση: προβλέψτε (μαντέψτε) και καταγράψτε την περίοδο αν (α) το l=1m και (β) το l=0,5 m. Δεν αλλάζουμε άλλες παραμέτρους. Στηρίξτε τις προβλέψεις σας με κάποιο επιχείρημα (5 λεπτά ) [Αναζήτηση εναλλακτικών ιδεών]

3η ερώτηση  Χωρίς τώρα να αλλάξουμε το μήκος, προβλέψτε (μαντέψτε) και καταγράψτε την περίοδο αν (γ) διπλασιάσουμε το βάρος  και (δ) υποδιπλασιάσουμε το βάρος.

 

4η ερώτηση: Με τις συνθήκες (α), (β), (γ) και (δ) της προηγούμενης ερώτησης καταγράψτε τις αντίστοιχες περιόδους. (3 λεπτά)                [Πιθανή γνωστική σύγκρουση]

5η ερώτηση: προκύπτει κάποια γενίκευση από τα αποτελέσματα που βρήκατε; (Αν υπάρχει χρόνος οι μαθητές ενθαρρύνονται να εισάγουν και άλλες τιμές μήκους) [Ολοκλήρωση της γνωστικής σύγκρουσης και ενθάρρυνση για εξαγωγή γενίκευσης)

4)      Οι μαθητές μοιράζονται τα αποτελέσματα με τις άλλες ομάδες (τα ανακοινώνει ο Β μαθητής από κάθε ομάδα και ο Γ καταγράφει των υπολοίπων) .  Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εντοπίσουν τον παράγοντα που επηρεάζει την περίοδο.

(Υπόλοιπος χρόνος για τα βήματα 5 και 6 – 5 λεπτά)

 

 


Φύλλο αξιολόγησης

(ξεκινάμε με μία απλή ερώτηση)

  1. Όταν αυξάνεται η περίοδος του εκκρεμούς το εκκρεμές κινείται (πιο αργά / πιο γρήγορα) (κυκλώστε το σωστό)

 

(για να δούμε αν θυμόμαστε ό,τι κάναμε)

  1. Διαγράψτε τα μεγέθη που δεν επηρεάζουν την περίοδο του εκκρεμούς

ΜΗΚΟΣ        ΒΑΡΟΣ                 

  1. Αν τριπλασιάσουμε το μήκος το εκκρεμούς (χωρίς να αλλάξουμε άλλη μεταβλητή) η περίοδος θα (επιλέξτε)

(α) μεγαλώσει                          (β) παραμείνει αμετάβλητη

(γ) ελαττωθεί                            (δ) δεν μπορούμε να προβλέψουμε)

 

(γράψτε την άποψή σας)

  1. Κατά τη χρήση της προσομοίωσης πόσο εύκολα μπορούσατε να μεταβάλλετε τις συνθήκες του εικονικού πειράματος ώστε να συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….