Δείτε ή "κατεβάστε" τις παρακάτω σημειώσεις:

 

Σημειώσεις ταξινομημένες κατά θεματική ενότητα

 

[χειρόγραφες και σκαναρισμένες]

1

Φυσική - Μεθοδολογία και ασκήσεις Α' τάξης Λυκείου

1

Εξώφυλλο

2

Ευθύγραμμες κινήσεις [συνοπτική θεωρία και μεθοδολογία - ασκήσεις]

3

Περιοδικές κινήσεις [συνοπτική θεωρία και μεθοδολογία - ασκήσεις]

4

Σύνθεση δυνάμεων [συνοπτική θεωρία και μεθοδολογία - ασκήσεις]

5

Δύναμη και κίνηση [συνοπτική θεωρία και μεθοδολογία - ασκήσεις]

6

Δύναμη και αρμονική ταλάντωση [συνοπτική θεωρία και μεθοδολογία - ασκήσεις]

7

Βιβλιογραφία

2

Φυσική - Διαφάνειες Α' τάξης Λυκείου

-

Όλες οι διαφάνειες Φυσικής Α' Λυκείου σε ένα αρχείο

1

Τετράδιο μαθητή

2

Χώρος - Χρόνος

3

Η κίνηση

4

Διανύσματα

5

Μετατόπιση και Διάστημα

6

Μέση και Στιγμιαία Ταχύτητα

7

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

8

Μέση και Στιγμιαία Επιτάχυνση

9

Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση

10

Ελεύθερη πτώση

11

Ομαλή Κυκλική Κίνηση

12

Σύνθετες Κινήσεις

13

Οι Δυνάμεις

14

Σύνθεση Δυνάμεων

15

Ο Πρώτος Νόμος της Κίνησης

16

Ο Δεύτερος Νόμος της Κίνησης

17

Ο Τρίτος Νόμος της Κίνησης

18

Νόμοι των Δυνάμεων

19

Δυναμική στην Κυκλική Κίνηση

20

Η Παγκόσμια Έλξη

21

Έργο και Κινητική Ενέργεια [1]

22

Έργο και Κινητική Ενέργεια [2]

23

Ενέργεια Δυναμική

24

Η Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

25

Ισχύς μιας Μηχανής

26

Η Ενέργεια και η Ροή των Υγρών [1]

27

Η Ενέργεια και η Ροή των Υγρών [2]

28

Με τι ασχολείται η Φυσική

29

Η Φυσική και η Τεχνολογία

30

Φυσικά Μεγέθη

31

Πολλαπλάσια και Υποπολλαπλάσια Μονάδων

32

Μονόμετρα και διανυσματικά Μεγέθη

33

Βασικά Στοιχεία Τριγωνομετρίας

34

Η Έννοια και τα Χαρακτηριστικά της Δύναμης

35

Η Δύναμη ως Αιτία Παραμόρφωσης - Νόμος του Hooke

36

Σφάλματα Μετρήσεων

3

Φυσική - Α' τάξης Λυκείου

-

Όλες οι σημειώσεις Φυσικής [Α', Β' & Γ'] Λυκείου και το μαθηματικό τυπολόγιο σε ένα αρχείο

1

Μετατροπές Μονάδων

2

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

3

Μεταβαλλόμενη Κίνηση

4

Οριζόντια Βολή

5

Ορμή

6

Έργο

7

Ενέργεια - Ισχύς

8

Παγκόσμια Έλξη

9

Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής

10

Συνδεσμολογία Ελατηρίων

11

Αξίωμα Δράσης - Αντίδρασης, Ανακύκλωση, Ισχύς

12

Μονάδες Μήκους, Εμβαδού, Όγκου, Μάζας

4

Φυσική - Β' τάξης Λυκείου

1

Στοιχεία Θερμοδυναμικής -Νόμοι των Αερίων

2

Αδιαβατικές Καμπύλες

3

Ηλεκτρικό Πεδίο

4

Φόρτιση Πυκνωτή

5

Συνδεσμολογίες Πυκνωτών και Αντιστάσεων

6

Ηλεκτρομαγνητισμός [1]

7

Ηλεκτρομαγνητισμός [2]

8

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

9

Εναλλασσόμενο Ρεύμα

5

Φυσική - Γ' τάξης Λυκείου

1

Ατομικά Φαινόμενα

2

Πυρηνικά Φαινόμενα

3

Πεδία Δυνάμεων

4

Έργο - Ενέργεια

5

Ορμή - Κρούση

6

Κυκλώματα R,C και R,L σε σειρά στο συνεχές ρεύμα

7

Εναλλασσόμενα Ρεύματα

6

Χημεία

-

Όλες οι σημειώσεις Χημείας σε ένα αρχείο

1

Διαλύματα - Περιεκτικότητα Διαλύματος

2

Πίνακας Διαλυτότητας Ανόργανων Ενώσεων

3

Ηλεκτρόλυση

4

Ιδιότητες Ηλεκτρολυτικών Διαλυμάτων

5

Ηλεκτρονική Διαμόρφωση των Στοιχείων

6

Νόμοι της Χημείας [1]

7

Νόμοι της Χημείας [2]

8

Οξείδωση - Αναγωγή - Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής

9

Οξειδοαναγωγική Συμπεριφορά των Στοιχείων στις μεταξύ τους Αντιδράσεις

10

Οξειδοαναγωγική Συμπεριφορά των Στοιχείων στις Αντιδράσεις τους με Χημικές Ενώσεις

11

Οξειδοαναγωγική Συμπεριφορά των Ενώσεων στις μεταξύ τους Αντιδράσεις

12

Στοιχεία - Ιόντα

13

Θεμελιώδης Θεωρία του Bohr

14

Ταξινόμηση Οργανικών Ενώσεων

15

Οργανικές Ενώσεις [1]

16

Οργανικές Ενώσεις [2]

17

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

18

Αντιδράσεις Καύσης Οργανικής Χημείας

19

Οργανική Χημεία [1]

20

Οργανική Χημεία [2]

21

Οργανική Χημεία [3]

22

Οργανική Χημεία [4]

23

Ορισμοί [1]

24

Ορισμοί [2]

25

Ορισμοί [3]

26

Ορισμοί [4]

27

Ορισμοί [5]

7

Μαθηματικό Τυπολόγιο

1

Γραφικές Παραστάσεις [Διαγράμματα χρήσιμα για τη Φυσική 1]

2

Γραφικές Παραστάσεις [Διαγράμματα χρήσιμα για τη Φυσική 2]

3

Μαθηματικό Τυπολόγιο [Μαθηματικοί Τύποι χρήσιμοι για τη Φυσική 1]

4

Μαθηματικό Τυπολόγιο [Μαθηματικοί Τύποι χρήσιμοι για τη Φυσική 2]

5

Μαθηματικό Τυπολόγιο [Μαθηματικοί Τύποι χρήσιμοι για τη Φυσική 3]