Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Λιάνα Καλοκύρη. «Διαγνωστική Δοκιμασία στο Υποστηρικτικό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ. Οδηγίες και διευκρινίσεις για την υλοποίησή της.»
Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Λιάνα Καλοκύρη. «Διαγνωστική Δοκιμασία στο Υποστηρικτικό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ. Οδηγίες και διευκρινίσεις για την υλοποίησή της.»