Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Λιάνα Καλοκύρη. Εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2013 στα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου. Επισημάνσεις και προτάσεις.
Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Λιάνα Καλοκύρη. Εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2013 στα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου. Επισημάνσεις και προτάσεις.