Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη. Επισημάνσεις για τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των φιλολογικών μαθημάτων στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου, περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2014. ΦΕΚ 110/7-5-2014, τ. Α. (ΠΔ 68) ? Παραδείγματα ερωτήσεων.
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη. Επισημάνσεις για τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των φιλολογικών μαθημάτων στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου, περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2014. ΦΕΚ 110/7-5-2014, τ. Α. (ΠΔ 68) ? Παραδείγματα ερωτήσεων.