Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Σχ.Σ. Καλοκύρη. Επισημάνσεις σχετικά με τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και την αξιολόγηση των Φιλολογικών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-2015. Καλές πρακτικές διδασκαλίας.
Σχ.Σ. Καλοκύρη. Επισημάνσεις σχετικά με τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και την αξιολόγηση των Φιλολογικών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-2015. Καλές πρακτικές διδασκαλίας.