Αρχική σελίδα Μαθήματα Νέα Ελληνική Γλώσσα Γαβριέλλα Ασπράκη. Δειγματική διδασκαλία 21-1-15. Νεοελλ. Γλώσσα Β΄τάξη. (5η ενότ.). «Διεξάγοντας μια έρευνα με τους μαθητές του σχολείου».