Αρχική σελίδα Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Λιναρίτη Μαρία. Αρχαία Ελλ. Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου. Ενότ. 8. Δειγματική διδασκαλία (29/1/2015) με στόχο τη διερευνητική-ανακαλυπτική προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού κειμένου.