Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Διασχολικό Σεμινάριο Φιλολόγων Γυμνασίων Γαζίου, Κρουσώνα, Προφήτη Ηλία και Τυλίσου για τα φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο σύμφωνα με τις νέες οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης σχολ. έτους 2016-17
Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Διασχολικό Σεμινάριο Φιλολόγων Γυμνασίων Γαζίου, Κρουσώνα, Προφήτη Ηλία και Τυλίσου για τα φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο σύμφωνα με τις νέες οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης σχολ. έτους 2016-17

Εφαρμογές και παραδείγματα. Παρασκευή 25-11-16, ώρα 11.50-14.10, στο Γυμνάσιο Γαζίου.