Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Ενδοσχολικά Σεμινάρια στο Γυμνάσιο Επισκοπής και το ΓΕΛ Επισκοπής για τα Φιλολογικά μαθήματα σύμφωνα με τις νέες οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης σχολ. έτους 2016-17. Εφαρμογές και παραδείγματα.
Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Ενδοσχολικά Σεμινάρια στο Γυμνάσιο Επισκοπής και το ΓΕΛ Επισκοπής για τα Φιλολογικά μαθήματα σύμφωνα με τις νέες οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης σχολ. έτους 2016-17. Εφαρμογές και παραδείγματα.