Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη. Ενδοσχολικό Σεμινάριο στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου για διδακτική, διαχείριση ύλης και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων σχολ. έτους 2016- 17.
Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη. Ενδοσχολικό Σεμινάριο στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου για διδακτική, διαχείριση ύλης και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων σχολ. έτους 2016- 17.