Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Αξιολόγηση/τρόπος εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων Γενικού Λυκείου κατά το σχολ. έτος 2016-17.
Σχ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Αξιολόγηση/τρόπος εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων Γενικού Λυκείου κατά το σχολ. έτος 2016-17.