Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ. Σ. Β. Καλοκύρη. Δειγματική Διδασκαλία. Γλώσσα Α΄ Λυκείου. Παραγωγή Λόγου. Πομάκοι: γλώσσα και πολιτισμός.
Σχ. Σ. Β. Καλοκύρη. Δειγματική Διδασκαλία. Γλώσσα Α΄ Λυκείου. Παραγωγή Λόγου. Πομάκοι: γλώσσα και πολιτισμός.

Πέμπτη 9-3-17, ώρα 12.00-14.00, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο. 
[Ηλεκτρον. δήλωση συμμετοχής.]