Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ.Σ. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Πρόσκληση σε εκπαιδευτική παρέμβαση (στο πλαίσιο της Νεοελλ. Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου) του Δικτύου Συνεργασίας Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης:
Σχ.Σ. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Πρόσκληση σε εκπαιδευτική παρέμβαση (στο πλαίσιο της Νεοελλ. Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου) του Δικτύου Συνεργασίας Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης:

«Δράσεις ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και καλλιέργειας γλωσσικού γραμματισμού».
Τετάρτη 29-3-17, στο 4ο Γυμνάσιο, ώρα 11.50-14.10.