Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ. Σ. Β. Καλοκύρη. «Δίκτυο Συνεργασίας Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης» και Πρόγραμμα δράσεων σχολ. έτους 2017-18,
Σχ. Σ. Β. Καλοκύρη. «Δίκτυο Συνεργασίας Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης» και Πρόγραμμα δράσεων σχολ. έτους 2017-18,

με τον συντονισμό των Σχολικών Συμβούλων Β. Καλοκύρη  (Σχ. Συμβ. Φιλολόγων) και Ε. Μαράκη (3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε.) 
[Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής]