Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη. Αναστάσιμες Ευχές, 2017.