Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης στο Διασχολικό Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων: Παιγνιώδης μάθηση-επανάληψη: Σταυρόλεξο για την «Ελένη» του Ευριπίδη
Σχ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης στο Διασχολικό Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων: Παιγνιώδης μάθηση-επανάληψη: Σταυρόλεξο για την «Ελένη» του Ευριπίδη

Δημιουργός σταυρόλεξου: Ευδ. Διαμαντάρα Φιλόλογος 7ου  Γυμνασίου Ηρακλείου