Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. «Ευχές για δημιουργική χρονιά, 2018. Επικαιροποίηση συμμετοχής στις «Δράσεις του Διασχολικού Δικτύου Γλωσσικού Γραμματισμού, κατά το σχολ. έτος 2017-18».
Σχολ. Σύμβ. Β. Καλοκύρη. «Ευχές για δημιουργική χρονιά, 2018. Επικαιροποίηση συμμετοχής στις «Δράσεις του Διασχολικού Δικτύου Γλωσσικού Γραμματισμού, κατά το σχολ. έτος 2017-18».

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος από ΥΠΠΕΘ.»  Σχετ. ΥΠΠΕΘ Αριθ. Πρωτ. : 201726/Δ2/21-11-2017, «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος».