Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Σχ. Σ. Β. Καλοκύρη. Εργαστηριακό Σεμινάριο διαδικτυακού εργαλείου (Storybird) για χρήση στα φιλολογικά μαθήματα (δημιουργία ιστοριών με αξιοποίηση τέχνης και δυνατότητες συνεργατικής δημιουργική γραφής)
Σχ. Σ. Β. Καλοκύρη. Εργαστηριακό Σεμινάριο διαδικτυακού εργαλείου (Storybird) για χρήση στα φιλολογικά μαθήματα (δημιουργία ιστοριών με αξιοποίηση τέχνης και δυνατότητες συνεργατικής δημιουργική γραφής)

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, ώρα 5.00-8.00, στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ]