Αρχική σελίδα Μελέτες - Άρθρα Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς, "Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων"