Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ιλιάδας του Ομήρου, με προεκτάσεις αξιοποίησης στη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γραμματείας.