Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Λιάνα Καλοκύρη, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου ΠΕ02 - ΠΕΚΕΣ Κρήτης. Σχ. έτος 2018-19. Η ΣΤΙΞΗ: Η ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
Λιάνα Καλοκύρη, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου ΠΕ02 - ΠΕΚΕΣ Κρήτης. Σχ. έτος 2018-19. Η ΣΤΙΞΗ: Η ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Σχεδιασμός διδακτικών προτάσεων για τη διδασκαλία της στίξης –σύνθεση ασκήσεων και παραδειγμάτων.