Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου, σχ. έτους 2019-20, για συμπλήρωση «φακέλου οργάνωσης».