Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις ΣΕΕ Β. Καλοκύρη. Εργαστηριακό σεμινάριο για το μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας» Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. (με το υλικό του ΙΕΠ προς τους Συντονιστές Εκπ/κού Έργου ΠΕ02 για σεμινάριο επιμόρφωσης Φιλολόγων).
ΣΕΕ Β. Καλοκύρη. Εργαστηριακό σεμινάριο για το μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας» Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. (με το υλικό του ΙΕΠ προς τους Συντονιστές Εκπ/κού Έργου ΠΕ02 για σεμινάριο επιμόρφωσης Φιλολόγων).

Παραδείγματα εφαρμογής στο πλαίσιο προσομοιωτικής εξέτασης.
Τετάρτη 22-1-20, 11:45-14:10, στο 3ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου.
Διοργάνωση: ΣΕΕ Β. Καλοκύρη σε συνεργασία με 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου.