Αρχική σελίδα Οδηγίες-Υποστηρικτικό Υλικό (Καλοκύρη) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 3ΩΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ