ΕΠΑΙΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ.ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.Τ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 57021

ΤΗΛ:  2397023923

ΦΑΞ:  2397021785

Email: gymaspro@sch.gr

 

 

                                                                                                                                    29/1/2014

ΕΠΑΙΝΟΣ

 

 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου (Ασπροβάλτα)

 

επαινούν

 

τον συνάδελφο Αθανάσιο Γρούδο καθηγητή Γερμανικής Γλώσσας του σχολείου μας, διότι με δική του έμπνευση, πρωτοβουλία και δραστηριοποίηση διοργανώθηκε και ιδρύθηκε με απόλυτη επιτυχία Τράπεζα Αίματος του Γυμνασίου μας.

Ήδη μετά την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία (21/1/2014) η τράπεζά μας διαθέτει 57 φιάλες αίματος.

Είναι έργο και μάθημα Ζωής και συνάμα απόδειξη ήθους του εκπαιδευτικού κ. Γρούδου που μας φέρνει όλους πιο κοντά και συντελεί στην ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων.

 

 

Ο Διευθυντής

 
Παύλος Αμπατζίδης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΠΕΝΗΣ”

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ                         1425587_1578820545676333_126312346_n

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΠΕΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σκοπός της Τράπεζας είναι πρωταρχικά η κάλυψη των αναγκών των Μελών αιμοδοτών και εφόσον υπάρχει πλεόνασμα και δυνατότητα και της υπόλοιπης κοινωνίας των περιοχών, από τις οποίες τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο μας (Ασπροβάλτα, Βρασνά & Νέα Βρασνά, Κερδύλλια).

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ενεργός αιμοδότης χαρακτηρίζεται αυτός που είναι ήδη μέλος της Τράπεζας και τα τελευταία 2 (δύο) έτη έχει προσφέρει τουλάχιστον δύο φιάλες στην Τράπεζα. Επίσης ενεργός μπορεί να χαρακτηριστεί και κάποιος που παρουσιάστηκε σε δύο τουλάχιστον τακτικές αιμοδοσίες της διετίας, έστω και αν για κάποιο λόγο ο γιατρός της εκάστοτε αιμοδοσίας δεν του επέτρεψε να δώσει εκείνη την ώρα αίμα.

Το παραπάνω δικαίωμα ισχύει για έναν μόνο χρόνο.

 

Οι αιμοδότες χαρακτηρίζονται ως ενεργοί ή μη ενεργοί τον Ιανουάριο κάθε έτους και ο χαρακτηρισμός αυτός έχει ισχύ ενός έτους, δηλ. μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο, οπότε και θα επαναχαρακτηριστούν.

Την ευθύνη για τον παραπάνω χαρακτηρισμό έχει η επιτροπή αιμοδοσίας, η οποία και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό στο βιβλίο πρακτικών της Τράπεζας, στο οποίο καταγράφονται όλοι οι ενεργοί αιμοδότες.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

Η Τράπεζα δεσμεύεται να καλύψει την αίτηση για αίμα κάθε ενεργού αιμοδότη για τον ίδιο ή μέλος της οικογένειάς του (παιδιά, σύζυγο, γονείς, παππού, γιαγιά, και μόνον ανήλικα αδέλφια, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να αιμοδοτήσουν) μέχρι (4) τέσσερεις φιάλες ετησίως συνολικά.

Κατ? εξαίρεση μόνον όσοι έχουν δώσει (4) τέσσερεις ή περισσότερες φιάλες στη διετία δικαι-

ούνται (6) φιάλες ετησίως.

Αν κάποιος αιμοδότης χρειαστεί περισσότερες φιάλες από όσες δικαιούται η Τράπεζα δικαιούται να τις δώσει, αν ισάριθμα άτομα αναλάβουν ενυπόγραφα την ευθύνη να τις αναπληρώσουν εντός 15 ημερών, αν δεν είναι αιμοδότες ή στην επόμενη αιμοδοσία αν είναι.

Το σύνολο των φιαλών που δικαιούται ο κάθε ενεργός αιμοδότης ετησίως, εφόσον υπάρχει επαρκές απόθεμα, προσαυξάνεται κατά 10% του αποθέματος της Τράπεζας μετά την τελευταία αιμοδοσία των μελών του προηγούμενου έτους, και για όσους έχουν δώσει τέσσερεις  φιάλες στο 13%. 

 

Το δικαίωμα αίτησης για αίμα αναφέρεται στον αιμοδότη και όχι στον λήπτη. Κατά συνέπεια μπορούν (2) δύο ή περισσότεροι αιμοδότες ? μέλη της Τράπεζας να καλύψουν τις ανάγκες

ενός ασθενή με την ποσότητα που δικαιούται ο κάθε αιμοδότης ξεχωριστά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Αιμοδότης, ενεργό μέλος της Τράπεζας για τουλάχιστον (5) πέντε έτη καλύπτεται μόνον ο ίδιος, σε περίπτωση προσωπικής του μόνο ασθένειας, εφ? όρου ζωής και μέχρι (5) φιάλες ετησίως, εφόσον υπάρχουν στην Τράπεζα, ανεξαρτήτως από το απόθεμά της.

Στην περίπτωση αυτή το χρόνιο πρόβλημα θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως από γιατρό Δημόσιου Ιδρύματος αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

Η Τράπεζα δύναται να εξυπηρετεί και συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη με τους εξής όρους:

 

Η Τράπεζα προσφέρει μέχρι (3) τρεις φιάλες τον χρόνο σε όποιον έχει ανάγκη, με την προϋπόθεση ισάριθμα άτομα προσωπικά και ενυπόγραφα να τις αναπληρώσουν εντός (15) ημερών, αν δεν είναι αιμοδότες ή στην επόμενη αιμοδοσία αν είναι.

Σε περίπτωση που κάποιος αθετήσει την υπόσχεσή του χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα στο μέλλον από την Τράπεζα τόσο του ασθενή όσο και του δότη που θα αθετήσει, ανεξάρτητα αν μέχρι εκείνη τη στιγμή ήτα ενεργό και τακτικό μέλος της Τράπεζας, έστω και αν με βάση τις φιάλες που είχε προσφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή δικαιούνταν να πάρει κάποιες.

 

Σε εξαιρετική μόνο περίπτωση που χρειάζεται αίμα κάποιο άτομο που αντικειμενικά δεν μπορεί να εξασφαλίσει αίμα από δικούς του αιμοδότες, μπορεί με ομόφωνη απόφαση των μελών της (3μελούς) τριμελούς επιτροπής πλήρως αιτιολογημένη να του παραχωρηθούν οι μισές φιάλες από αυτές που απαιτούνται και πάντως όχι περισσότερες από (3) τρεις τον χρόνο, χωρίς την υποχρέωση από μέρους του να τις αναπληρώσει.

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Την ευθύνη διαχείρισης του αποθέματος της Τράπεζας έχει (3μελής) τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από:

  1. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου. Ο εκάστοτε Διευθυντής είναι ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Δ/ντής του Γυμνασίου αδυνατεί λόγω φόρτου εργασιών να είναι ενεργός μέλος, αναθέτει ο ίδιος εγγράφως και με πρακτικό της Τράπεζας τις αρμοδιότητές του είτε στον υποδιευθυντή του Γυμνασίου είτε σε κάποιο συνάδελφο του Συλλόγου διδασκόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντικατάστασης του Δ/ντή, η νέα τριμελής επιτροπή που προκύπτει ορίζει πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
  2.  Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου, κατά προτίμηση εθελοντή της Τράπεζας, ο οποίος ορίζεται από τον Σύλλογο και είναι υποχρεωτικά μέλος του.
  3. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου, ο οποίος δεν δικαιούται να είναι ο ίδιος, στον οποίο ενδεχομένως ο Διευθυντής ανέθεσε τη δική του θέση (παράγραφος 1, άρ. 5), ο οποίος θα πρέπει να είναι αιμοδότης για την συγκεκριμένη Τράπεζα και ορίζεται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μετά από δήλωση υποψηφιοτήτων, αν προσφέρονται περισσότεροι από έναν εκπαιδευτικό να καλύψουν την κενή θέση.

Σε εξαιρετική περίπτωση που δεν υπάρχει στον Σύλλογο διδασκόντων αιμοδότης εκπαιδευτικός για την συγκεκριμένη Τράπεζα ή κάποιος από τους υπάρχοντες αιμοδότες δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγω να οριστεί ως μέλος, τότε μπορεί να οριστεί από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων κάποιος άλλος εκπαιδευτικός, έστω κι αν δεν είναι εθελοντής αιμοδότης της συγκεκριμένης Τράπεζας ή δεν είναι καθόλου αιμοδότης.

Σε περίπτωση ένστασης για την τοποθέτηση ενός μέλους της επιτροπής, αυτή (η ένσταση) θα πρέπει να υποστηρίζεται ενυπόγραφα από τουλάχιστον το 51% των ενεργών αιμοδοτών της Τράπεζας κατά την χρονιά που γίνεται η εκλογή και τοποθέτηση του νέου μέλους της επιτροπής.

Στην παρούσα αρχική φάση ίδρυσης της συγκεκριμένης Τράπεζας (Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΠΕΝΗΣ”) η (3μελής) τριμελής επιτροπή ορίζεται ως εξής:

 

α) Πρόεδρος: Κος Παύλος Αμπατζίδης (Διευθυντής) 

            β) Μέλη: Κος Ρόκκας Σταύρος (Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων)   και

                              Κος Γρούδος Αθανάσιος (Εκπαιδευτικός ΠΕ 07 του Συλλόγου Διδασκόντων)

 

 

 

Σε περίπτωση αποχώρησης ενός από τα τρία ανωτέρω μέλη η αντικατάστασή του γίνεται με τις  διαδικασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα μέλη που θα ορισθούν  ως αντικαταστάτες τους είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τους αποχωρήσαντες για τα θέματα της Τράπεζας, αν ζητηθεί από αυτούς και επίσης οι τρεις ιδρυτές της Τράπεζας διατηρούν εφ? όρου ζωής δικαίωμα ελέγχου και συμβουλευτικής παρέμβασης στην ομαλή λειτουργία της Τράπεζας, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για εκλογή ? τοποθέτηση νέων μελών.

Τα δύο μέλη της επιτροπής ορίστηκαν «τιμής ένεκεν»,  ο πρώτος για την ανεκτίμητη προσφορά του από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η προσπάθεια ίδρυσης της Τράπεζας καθώς και για την πολύτιμη εμπειρία του στον τομέα αυτόν από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της εργασίας του και ο δεύτερος ως ο εμπνευστής της ιδέας για την ίδρυση αυτής της Τράπεζας.

Κάθε αίτημα για κάλυψη αναγκών σε αίμα εξετάζεται από την επιτροπή και συντάσσεται αντίστοιχο πρακτικό στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται και από τα (3) τρία μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Η θητεία της επιτροπής είναι διετής με χρονική αφετηρία την 21η Ιανουαρίου 2014, ημέρα της 1ης εθελοντικής αιμοδοσίας, και ανανεώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους. Η πρώτη ανανέωση ορίζεται για τον Ιανουάριο του 2016, ακόμη και αν μέχρι τότε υπάρξουν για άλλους λόγους αλλαγές στη σύνθεσή της (π.χ. αντικατάσταση ενός ή δύο μελών). Μόνο σε περίπτωση που αλλάξει ολόκληρη η υπάρχουσα επιτροπή πριν την λήξη της θητείας της ανανεώνεται ολόκληρος ο χρόνος θητείας, και υπολογίζεται σε (2) δύο έτη.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η επιτροπή τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, επικυρωμένα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων:

  1. Βιβλίο αιμοδοσίας, στο οποίο καταχωρούνται όσοι προσήλθαν σε κάθε αιμοδοσία και ποιοι από αυτούς έδωσαν αίμα. Το βιβλίο ενημερώνεται με ευθύνη των (2) μελών της επιτροπής και αφού είναι πάντα ενήμερος ο Πρόεδρός της.

2.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της επιτροπής, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι συνεδριάσεις. Το βιβλίο αυτό                    ενημερώνεται με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής.

3.  Μητρώο αιμοδοτών. Στο βιβλίο καταχωρούνται όλοι οι αιμοδότες και χαρακτηρίζονται ενεργοί ή μη ενεργοί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. Ο χαρακτηρισμός των αιμοδοτών γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους και ισχύει για όλο το έτος.

Το βιβλίο ενημερώνεται με ευθύνη των (2) μελών της επιτροπής.

4.  Βιβλίο διαχείρισης αίματος, στο οποίο καταχωρούνται οι φιάλες που προσφέρουν τα μέλη της Τράπεζας, οι φιάλες που παραχωρούνται σε δικαιούχους σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος κανονισμού. Το βιβλίο ενημερώνεται με ευθύνη των (2) μελών της επιτροπής, τα οποία και έχουν την ευθύνη για την επικοινωνία με την αιμοδοσία του νοσοκομείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

Η επιτροπή υποχρεούται να ορίσει (2) δύο ημερομηνίες, στις οποίες θα γίνονται αντίστοιχα (2) δύο τακτικές αιμοδοσίες κάθε χρόνο και ανάλογα με τις συνθήκες ? ανάγκες μπορεί να ορίζει και μία έκτακτη.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Η τήρηση του παρόντος κανονισμού αποτελεί ευθύνη και των (3) τριών μελών επιτροπής.

Η διάθεση αίματος σε άτομο που δεν δικαιούται σημαίνει αυτόματα την παύση της επιτροπής με ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και τον ορισμό νέας επιτροπής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Επίσης όσοι έχασαν με δική τους υπαιτιότητα την θέση τους στην επιτροπή, χάνουν αυτόματα και τα δικαιώματά τους στην Τράπεζα για (5) πέντε χρόνια.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Μέλη της Τράπεζας μπορούν να γίνουν και όσοι διαμένουν μακριά από την περιοχή, η οποία αναφέρεται στον κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή αρκεί ο εθελοντής αιμοδότης να πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που διαθέτει τμήμα αιμοδοσίας, στον τόπο διαμονής του και να προσφέρει εκεί το αίμα δηλώνοντας υποχρεωτικά τόσο το όνομα της Τράπεζας (Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου) όσο και το όνομα του νοσοκομείου (Παπανικολάου Θεσσαλονίκης).

 

Κατόπιν πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την επιτροπή ώστε να δηλώσει την αιμοδοσία του (ονοματεπώνυμο εθελοντή, ημερομηνία και νοσοκομείο) στα τηλέφωνα:

 

23970 23923: Διευθυντής Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους όσους στηρίζουν αυτό το έργο ζωής!!

DSC00919                                      DSC00910