Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 2014

Έως και τις 31 Μαρτίου 2014 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (πληροφορίες και στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο(Π.Π.Σ.) της επιλογής σας) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις επιλογής, οι οποίες διεξάγονται με αδιάβλητο σύστημα, παρόμοιο με αυτό των Πανελληνίων εξετάσεων.

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

Για την εγκύκλιο εδώ

Για τη δήλωση συμμετοχής εδώ

Για παλαιότερα ή προτεινόμενα θέματα από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων εδώ.

Σύμφωνα με το νόμο 3966/2011 οι εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. επιλέγονται με εσωτερικό διαγωνισμό του Υπουργείου με αντικειμενικά κριτήρια και αυξημένα προσόντα για πενταετή θητεία στα Π.Π.Σ., ενώ οι μαθητές επιλέγονται με εξετάσεις και συντείνουν σε ένα υψηλό επίπεδο σχολικής τάξης. Ο μέσος όρος εισαγωγής των μαθητών μέσω των εξετάσεων είναι αρκετά υψηλός σε απαιτητικά θέματα.


Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε δράσεις και ομίλους των Π.Π.Σ., οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο, τόσο συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών (θέατρο, ρητορική κ.ά.), όσο και στην κάλυψη υψηλών απαιτήσεων γνωστικά (όμιλοι αριστείας μαθηματικών, φυσικής κ.ά., όμιλοι προετοιμασίας διαγωνισμών σε μαθηματικά, χημεία, φυσική κ.ά.). Η πρωτοτυπία των ομίλων αριστείας αποτελεί μία δράση που δεν μπορεί να διεξαχθεί στα περισσότερα σχολεία δημόσια και ιδιωτικά, διότι δεν διαθέτουν επιλεγμένους με γνωστικά κριτήρια μαθητές.

Καλή σταδιοδρομία σε όσους το επιλέξουν και επιλεχθούν!

Add comment


Security code
Refresh