Βιβλίο Μιγαδικών Ροδόλφου Μπόρη

  • Print

Ένα εξαιρετικό βιβλίο για τους μιγαδικούς διανέμεται ελεύθερα από τον εξαιρετικό συνάδελφο Ροδόλφο Μπόρη.

Δείτε λεπτομέρειες εδώ. Καθένας μας πρέπει να το διαβάσει.

Ευχαριστούμε.