Τρίωρη άσκηση Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Προτύπων ΓΕΛ Βαρβακείου - Ευαγγελικής 2017

  • Print

Τρίωρη εξάσκηση Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου 2017, που συνέταξαν από κοινού οι καθηγητές

Ζωϊτσάκος, Λυγάτσικας, Τζελέπης, Χασάπης των Προτύπων ΓΕΛ Βαρβακείου και Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Για τρεις διδακτικές ώρες.