Προσθήκη Μαθηματικών τύπων στο Joomla Με χρήση Latex

  • Print

Εξαιρετικό πρόσθετο για χρήση τύπων γραμμένων με Latex στο Joomla :

το Joomlatex

Γράφεις τον κώδικα που θες μέσα σε "{tex}...{/tex}"